Kontakt

Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog Zakona o energetici, Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost i Direktive o obnovljivim izvorima energije

Kneza Miloša 7a

11000 Beograd

Telefon: +381 64 3030 280

E-mail: danicapetrovic994@hotmail.com

map