Sprovođenje

DAI HD

Vođa konzorcijuma, kompanija Hulla&Co Human Dynamics КG DAI, vodeća je kompanija u oblasti pružanja konsultantskih usluga u javnom sektoru, koristeći svoje bogato znanje i iskustvo aktivnog projektnog ciklusa i prakse upravljanja promenama. Tokom poslednjih 25 godina, kompanija pruža visokokvalitetne usluge savetovanja i obuke za javni sektor i postala je vodeća kompanija za projekte tehničke pomoći. Sektorsko iskustvo kompanije je izuzetno vredno pažnje, posebno u sektoru energetike, klimatskih promena i životne sredine. 

SQ Consult

Konsultanti

Mirjana Stamenić

Koordinator projekta i ekspert - mašinski inženjer

Branislava Lepotić Kovačević

Ekspert za pravnu oblast

Maja Milenković

Eskpert za oblast podizanja svesti

Mirjana Kijevčanin

Ekspert za oblast biogoriva

Rade Glomazić

Direktor projekta

Danica Petrović

Asistent na projektu i menadžer kancelarije