Sprovođenje

DAI HD

Vođa konzorcijuma, kompanija Hulla&Co Human Dynamics КG DAI, vodeća je kompanija u oblasti pružanja konsultantskih usluga u javnom sektoru, koristeći svoje bogato znanje i iskustvo aktivnog projektnog ciklusa i prakse upravljanja promenama. Tokom poslednjih 25 godina, kompanija pruža visokokvalitetne usluge savetovanja i obuke za javni sektor i postala je vodeća kompanija za projekte tehničke pomoći. Sektorsko iskustvo kompanije je izuzetno vredno pažnje, posebno u sektoru energetike, klimatskih promena i životne sredine. 

SQ Consult

Konsultanti

Mirjana Stamenić

Koordinator projekta i ekspert - mašinski inženjer

Branislava Lepotić

Ekspert za pravnu oblast

Maja Milenković

Eskpert za oblast podizanja svesti

Mirjana Kijevčanin

Ekspert za oblast biogoriva

Rade Glomazić

Direktor projekta

Danica Petrović

Asistent na projektu i menadžer kancelarije