PROMOCIJA JAVNOG POZIVA MSP ZA UČEŠĆE U BESPLATNIM ENERGETSКIM PREGLEDIMA

23. Septembar 2021.

    Nakon objavljivanja Javnog poziva malim i srednjim preduzećima za učešće u deset besplatnih energetskih pregleda u okviru TAEERES projekta, održane su tri radionice u cilju promovisanja poziva. Radionice su održane u hibridnom obliku – onlajn i uživo u Privrednim komorama u Novom Sadu, Кragujevcu i Beogradu. Brojna publika je mogla da se informiše o aktivnostima koje se sprovode u okviru TAEERES projekta, kao i da postavi pitanja koja se odnose na uslove aktuelnog Javnog poziva.

    U prvom delu radionice dr Mirjana Stamenić, koordinatorka na projektu i ekspertkinja za mašinsku tehniku dala je osnovne informacije o TAEERES projektu koji je finansira Evropska unija, a sufinansira Vlada Republike Srbije i prikazala detalje Javnog poziva i konkursnu dokumentaciju koju treba da podnesu zainteresovana mala i srednja preduzeća.

    U drugom delu radionice koordinatorka i Radoslav Antić, ekspert za energetske preglede za oblast elektrotehnike prisutnima su objasnili zašto je važan energetski pregled kao alat za unapređenje energetske efikasnosti. Oni su dali odgovore i na pitanja:

-             Zašto je važno imati uređeni sistem za praćenje energetskih tokova u kompaniji? Šta je to sistem energetskog menadžmenta?

-             Šta je to energetski pregled? Кako se i ko ga sprovodi? Šta je konačan rezultat energetskog pregleda?

-             Na koji način se kod različitih sistema u industrijskim pogonima mogu smanjiti rasipanja energije i ostvariti značajna unapređenja energetske efikasnosti?

-             Šta za profit kompanije znači primena EE mera?

    Učesnici radionica izrazili su zadovoljstvo jer su se informisali o aktuelnim temama u oblasti energetske efikasnosti, a ekspertski tim TAEERES projekta se nada da će do kraja Javnog poziva prispeti značajan broj prijava koje će biti ocenjene i rangirane. Do petka 24. septembra 2021. godine komisija će odabrati deset najboljih prijava preduzeća u kojima će do kraja oktobra biti sprovedeni energetski pregledi.

    Na završnim radionicama koje su planirane za početak novembra biće prikazani sumirani rezultati sprovedenih energetskih pregleda sa zaključcima o tome gde se sektor malih i srednjih preduzeća nalazi u pogledu efikasnog korišćenja energije.

Pored koristi koja se odnosi na uštede u novcu efikasno korišćenje energije doprinosi smanjenju korišćenja neobnovljivih izvora energije i smanjenju emisija štetnih komponenti u životnu sredinu. Odgovornim ponašanjem i efikasnim korišćenjem svih resursa doprinosimo održivom razvoju i obezbeđujemo dobar život budućim generacijama.