Predstavljanje nacrta Strategije jačanja svesti u oblasti energetske efikasnosti

31. Avgust 2021.

    Uvođenje energetske efikasnosti kao načina života i podizanje svesti o njenom značaju u svakodnevici svakog čoveka i svih segmenata privrede i društva, jedan je od osnovnih, strateških ciljeva Ministarstva rudarstva i energetike. Кako bi bio postignut taj cilj, ali i njegova održivost, potrebno je kontinuirano raditi na jačanju svesti pojedinca, da bi se moglo očekivati uvođenje energetske efikasnosti na širem, sistemskom nivou.


    Iz tog razloga, Evropska unija je obezbedila podršku Ministarstvu rudarstva i energetike kroz TAEERES projekat u izradi strateškog dokumenta, kojim će biti obuhvaćen petogodišnji period, a koji uključuje izgradnju kapaciteta i obrazovne aktivnosti koje treba sprovesti kako bi se unapredila primena mera energetske efikasnosti. Nacrt Strategije podizanja svesti u oblasti energetske efikasnosti predstavljen je krajem jula na radionici organizovanoj u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Privrednom komorom Srbije. Radionica je održana u hibridnom obliku, delom uživo, delom onlajn, a prisustvovao je 41 učesnik (predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i predstavnici Privredne komore Srbije, organizacija civilnog društva, javnih preduzeća, donatora i drugih projekata koji se sprovode u oblasti energetske efikasnosti).


    Predstavljajući nacrt strateškog dokumenta, ekspert iz oblasti podizanja svesti Maja Milenković, naglasila je strategijom predviđen veliki broj aktera koji sprovode mere energetske efikasnosti, a čija je uloga da sprovode neke od aktivnosti jačanja svesti, u okviru svoje nadležnosti. Navela je da je izradi strategije prethodila situaciona analiza kojom je utvrđeno šta je u oblasti podizanja svesti o energetskoj efikasnosti do sada urađeno,  na koji način i koji su efekti tih aktivnosti. Cilj analize bio je da se obezbede smernice za izradu strategije, kako bi se unapredio nivo informisanosti i znanja o potrebi i značaju primene energetske efikasnosti, s posebnim akcentom na domaćinstva. Govoreći o nalazima analize, naglasila je da je kao glavna korist primene mera energetske efikasnosti prepoznata ušteda novca, ali da građani istovremeno nisu dovoljno motivisani i da ne veruju u lični angažman i doprinos energetskoj efikasnosti na nekom širem nivou. To bi trebalo uzeti u obzir prilikom daljeg kreiranja mera u toj oblasti.

    U nastavku radionice, a na osnovu prethodno pomenute analize, predstavljen je Nacrt Strategije podizanja svesti u oblasti energetske efikasnosti, njeni ciljevi, grupe kojima su aktivnosti predložene u strategiji namenjene, zatim partneri koji će učestvovati u primeni mera predloženih u dokumentu, kao i kanali i alati koji će biti korišćeni za odašiljanje i prijem poruka i informacija. U ovom dokumentu prikazani su i resursi i mehanizmi koje je moguće upotrebiti radi što efikasnije implementacije aktivnosti i mera. Кao poslednji segment strategije navedeno je praćenje i evaluacija, u okviru koga bi trebalo oceniti efekat svake pojedinačne mere i aktivnosti koja je sprovedena, kako bi se na kraju dobila sveobuhvatna slika o postignutim ciljevima.

    Nakon što je nacrt strategije predstavljen, učesnici radionice dali su konkretne predloge na koji način unaprediti predloženi dokument, a neki od predloga su:

-             Naglasiti da korist energetske efikasnosti nije samo finansijska, prostom uštedom energije, već je veoma važno da šira javnost razume da je važno smanjiti potrošnju energije po jedinici proizvoda, a važno je naglasiti i održivost,  posebno efekat smanjenja ugljendioksida u vazduhu, zbog posledica klimatskih promena.

-             Predložiti uvođenje posebnog predmeta u osnovne škole kojim bi bila obuhvaćene teme energetske efikasnosti, zaštite životne sredine i slične oblasti.

-             Treba iskoristiti trenutak u kome se ekologija, odnosno zaštita životne sredine, u pojedinim delovima Srbije propoznaje kao značajnija od same energetske efikasnosti, da bi se ove dve oblasti tesno povezale, što je u strateškom dokumentu odlično prepoznato.


    Zaključujući radionicu, Maja Milenković se zahvalila na učešću i konkretnim i konstruktivnim predlozima za unepređenje nacrta strateškog dokumenta, koji kako je naglasila treba da posluži kao okvir za komunikaciju i podizanje svesti u oblasti energetske efikasnosti u narednih pet godina.

    Podrška Evropske unije energetici u Srbiji vredna je više od 830 miliona evra za period od 2007. do danas. Energetika je u fokusu EU jer ima izuzetno veliki efekat na sve ostale sektore u društvu. Projekti koje EU sprovodi u oblasti energetike smanjuju zavisnost od fosilnih goriva, povećavaju korišćenje obnovljivih izvora energije, kao i energetsku efikasnost.